Katalog plošin

Katalog plošin

UpRight AB38

UpRight AB38 Již od 1 500 Kč / den Detail plošiny

OPTIMUM 8

OPTIMUM 8 Již od 900 Kč / den Detail plošiny

SkyJack SJIII 4632

SkyJack SJIII 4632 Již od 1 000 Kč / den Detail plošiny

Compact 10

Compact 10 Již od 900 Kč / den Detail plošiny

Compact 12

Compact 12 Již od 1 000 Kč / den Detail plošiny

Compact 8

Compact 8 Již od 900 Kč / den Detail plošiny

HA 15 IP

HA 15 IP Již od 1 700 Kč / den Detail plošiny

CladBoy compact GB 500

CladBoy compact GB 500 Již od 1 160 Kč / den Detail plošiny

Compact 15 SX

Compact 15 SX Již od 2000 Kč / den Detail plošiny

Compact 12 DX

Compact 12 DX Již od 1 500 Kč / den Detail plošiny

Genie 45

Genie 45 Již od 1 800 Kč / den Detail plošiny

Genie GS 5390 RT

Genie GS 5390 RT Již od 1 900 Kč / den Detail plošiny

Genie Z 51

Genie Z 51 Již od 2 100 Kč / den Detail plošiny